Kastelholm Peace Talks: Peace, War and Money, Money, Money! Round table discussion at Alandica
Se & göra Evenemang Kultur

Kastelholm Peace Talks: "Peace, War and Money, Money, Money!"

”Fred, krig och pengar, pengar, pengar”
Torsdagen den 30 mars arrangerar Ålands fredsinstitut för nionde gången ”Kastelholmssamtal
om fred” på Åland.

Kastelholmssamtalen består av två delar. Först hålls ett samtal kl.14.15 på Kastelholms slott,
där årets slottspanel diskuterar temat för i år under ledningen av en moderator. Därefter
fortsätter diskussionen i rundabordsformat i foajén kl.16.30 på Alandica i Mariehamn, där
inbjudna gäster kommenterar slottssamtalet.

Nytt för i år är att slottssamtalet hålls på engelska. Det direktsänds även online och spelas
in och textas i efterhand. Diskussionen på Alandica är på svenska.

Kastelholmssamtalen är öppna för alla att ta del av – både på plats och online. Anmälan
öppnar den 1 mars på www.peace.ax.

Årets slottspanel

Neta C. Crawford, professor i internationella relationer vid Oxfords universitet. Nan Tian, forskare
vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Peter Wiklöf, verkställande direktör och
koncernchef vid Ålandsbanken.

I årets upplaga av Kastelholmssamtalen om fred djupdyker vi i pengarnas betydelse för fred och krig. Vad kostar det att föra krig? När är ekonomin en orsak till krig? Vilka som är de
ekonomiska vinnarna och förlorarna i krigen idag? Hur stora summor investeras i vapen globalt? Vilka effekter har sanktioner på ekonomin i olika länder? Hur den enskilda människans ekonomi
påverkas av krig och om det är möjligt att ’fredsmärka’ investeringar. Vad skulle det kosta att göra en omställning av ekonomin till fredligt hållbar?