Saltvik Viking Market 2023
Se & göra Evenemang Marknader

Saltvik Viking Market 2023

Fornföreningen Fibula är en kulturell förening som syftar till att återge en fornhistorik tid på Åland, nämligen vikingatiden och järnåldern. Föreningens huvudattraktion är Vikingamarknaden i Saltvik som har årligen över 10 000 besökare på tre dagar.