Sålis batteriberg
Sålis batteriberg
Aktivitäten Sehen & Erleben Naturattraktion & Aussichtstürme

Sålis batteriberg

Det ryska kustartilleriet omfattade 10 batterier. De hade olika detaljutformning, men var alla bestyckade med 2-6 pjäser. I Sålis fanns 3 stycken 152 mm kanoner.