Stora Båtskär
Stora Båtskär
Stora Båtskär
Stora Båtskär
Stora Båtskär
Se & göra Sevärdheter & besöksmål Naturattraktioner & utsiktsplatser

Stora Båtskär

Stora Båtskär ligger söder om Mariehamn, ute vid Nyhamnsarkipelagen.
Båttur inkl.guidning ordnas via föreningen Ådans vänner. www.arp.ax
Markering: vitmålade stenar

Fornlämningarna på Stora Båtskär är det fysiska minnet av de människor som vistats på öarna och vittnar om det maritima landskapets och farledens betydelse. Redan i början av 1800-talet har Kronoholmen Stora Båtskär utgjort ett fiskeläge och grunden från en fiskekoja med tillhörande spisröse finns bevarat på den södra delen av holmen. Inne i viken på sydostliga udden finns en sten byggd övernattningsgrund som anlagts mot en bergvägg som uppförts av sjöfarare, fiskare och militärer.