Önningebymuseet
Önningebymuseet
Se & göra Sevärdheter & besöksmål Gallerier & ateljéer

Önningebymuseet

Önningebymuseet är ett konst- och kulturhistoriskt museum som öppnades 1992 i den gamla stenladugården på gården Jonesas. 1999 byggdes museet ut och utställningsytan flerdubblades. Förutom sekelskifteskonst finns också föremål och bilder som berättar om den miljö där konsten skapades. 2001 erhöll hembygdsföreningen de gamla gårdsbyggnaderna intill museet.

Museet arrangerar också specialutställningar med nutida konst, programaftnar med musik, lyrik och sång. I museet finns ett litet café och en välsorterad museibutik. För grupper ordnas kaffeservering och föredrag om förhandsbeställning görs.

2023 visar vi vid sidan av den permanenta utställningen med Ackes monumentala "Snöljus" följande utställningar:
juni-september Ida, Anna och Elin - en utställning om Ida Gisiko-Spärck, Anna Wengberg och Elin Alfhild Nordlund.
I september visas Ålands konstförenings årsutställning.